• 1
  קריסה, 2014, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 150X210
 • 2
  מכתש, 2014, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 90X140, אוסף אורן שץ-עסקי אמנות, ישראל
 • 3
  רישום-פיענוח, 2015, טכניקה מעורבת על בד, 90X120
 • 4
  TROUBLANTS TROUS BLANCS - חורים לבנים מרגשים 2014, טכניקה מעטרבת על בד, 110X140 אוסף פרטי תל אביב
 • 5
  אופק ארועים, 2014, טכניקה מעורבת על בד, 110X140
 • 6
  גומות, 2012-2014
 • 7
  גומת הפרדה, 2012 - 2014, טכניקה מעורבת עץ לבוד, 30X30
 • 8
  חורים לבנים מס.3, 2014, טכניקה מעורבת על בד, 50X60
 • 9
  חוסר התמצאות, 2014, טכניקה מעורבת על בד, 60X80
 • 10
  עיבוד-איבוד מידע, 2013, טכניקה מעורבת על בד, 60X80
 • 11
  אורך רוח, 2012, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 90X90
 • 12
  שיבושים, 2013, טכניקה מעורבת על בד, 180X120
 • 13
  תדר-שבר, 2015, טכניקה מעורבת על בד, 90X80
 • 14
  הפרעה בהמשכיות, 2015-2016, טכניקה מעורבת על בד, 140X110
 • 15
  החלק האחר, 2016, טכניקה מעורבת על בד, 40X30
 • 16
  רווח,רוח,חור, 2012, פאלטה מטופלת, 26.5X30
 • 17
  זרם-רמז-מזור, 2012,טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 89X130
 • 18
  עוד ועוד, 2012, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 90X90
 • 19
  ועוד, 2012, טכניקה מעורבת על עץ לבוד 90X90
 • 20
  רחש בחש, 2012, טכניקה מעורבת על בד 160X120
 • 21
  מרחב פתוח 2014-18, טכניקה מעורבת על בד, 95X135, אוסף פרטי תל אביב