״נשים יוצרות מציאות -עמק יזרעאל", גלריה חנקין, כפר יהושע. אוצרות: דבורה מורג וענת מנדילאביבית בלס ברנס, בעצמה וברצונה, 2020

 

ציפורה זייד (בקר) 1892 וילנה, ליטא - 24 בפברואר 1968 קריית טבעון, ישראל, הייתה אשת העלייה השנייה, ממייסדי ארגון השומר, לוחמת למען קידום השוויון בין נשים לגברים בפלשתינה-א"י. ממקימי המושב בית זייד שבעמק יזרעאל, אשתו של אלכסנדר זייד והרוח החיה בהנצחתו.

ציפורה זייד היא דמות של אשה לוחמת, עצמאית, המונצחת בתמונה עוצמתית בה היא נראית רכובה על סוס כבתנוחת מצביא – תנוחה של ניצחון.

העבודות שלי מתמקדות בדימוי חזק זה, מצליבות אותו עם דימויי מצביאים מציורי  עבר, ומשלבות אותו בציור עכשווי שלי. באמצעות שתי פעולות אלה הופך הדימוי לסמל, ואולי אף אייקון, של גיבורת על חוצת זמנים ומקומות.

העבודות נוצרו בתהליך עבודה רובדי המערב כמה מדיות ובמעברים בין הדיגיטלי לידני. הקומפוזיציות שנבנו במחשב מורכבות מהצילום של ציפורה זייד, מציורים ורישומים שלי, ומצילום ציורו של ז'אק לואי דוד, נפוליאון חוצה את האלפים, משנת 1800. הדימוי הדיגיטלי הודפס על נייר והמשיך להתפתח כציור ידני.

התהליך הרובדי, המשלב מעברים ממדיה למדיה, מאפיין את עבודתי וממחיש בעיניי  את משך החיים המסויים של כל ציור כישות עצמאית ה'נולדת' לעולם. בעבודות אלה בהן אני מחברת מציאויות ציוריות שונות, הוא מייצג גם את המשך התרבותי הקושר בין זמנים ומקומות.