• 1
  בנוף, 2020, שמן על בד, 90X80
 • 2
  בתוך האדמה, 2020, שמן על בד, 90X120
 • 3
  קוץ פראי, 2020, שמן על בד, 100X120
 • 4
  מקום, 2020, שמן על בד, 80X100
 • 5
  פרחים שחורים, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 6
  עולם של מעלה-עולם של מטה, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 7
  מתחת לנוף, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 8
  מתחת לנוף 2, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 9
  שוכב, 2020, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 10
  קרעים בנוף, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 11
  צל של עץ, 2020, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 12
  שיבוש בנוף, 2020, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 13
  קרע, 2020, שמן על בד, 80X90
 • 14
  שריד של הר, 2020, שמן על בד, 80X100
 • 15
  טביעה, 2020, שמן על בד, 80X100
 • 16
  נוף שבור, 2020, שמן על בד, 90X80
 • 17
  התמוטטות, 2020 טכניקה מעורבת על בד, 100X120