באמתלה


באמתלה

 

ובמסווה

 

וביעף

 

ובמהירות

 

ובריצה

 

ובדילוג

 

וללא משוא פנים!