לא


לא.

לא בכל יום

לא תמיד

לא כרגע

לא אף פעם

לא מיד

לא אחר כך

לא היה

ולא יהיה.

עכשיו,

יש

לי

זמן.