שיחה


מי את ?

שאל הבד

ומי אתה?

השיבה המילה

אתן להם לדבר

חשבתי לעצמי,

נראה מה יצא.

אני רוצה להיות שיר

אמר הבד

ואני רוצה חופש

אמרה המילה

חופש לרוץ על הקירות

לטפס על התקרה

לזחול על הרצפה

אני רוצה שיאהבו אותי

אמר הבד

ואני רוצה צורה

אמרה המילה

אני רוצה זרימה

אני רוצה גוף

אני רוצה לצאת החוצה

לטייל ביניכם

לשבת על כסא

לשכב על המיטה

לרוץ בשדה

ולשחות בים.

בואי

קרא הבד

בואי אלי, אתן לך צורה

וגם גוף וצבע

וחופש להשתנות

כן, אמרה המילה

אבוא, אבוא,

עוד מעט אבוא

שמור לי מקום

מקום משלי

מקום בשבילי

הנה, כולי שלך ענה הבד

והמילה קפצה, ניתרה, הסתחררה,

כיסתה......

טוב, פסקתי

דיברתם מספיק

תנו לי

לעשות סדר עכשיו.