לעת ערב


לעת ערב

מנחה אותי קו

קו שבור

חוצה.

לעת ערב

מסתמן אצלי קו

קו רופף

תועה.

לעת ערב

הצבעים מניחים,

יש הפוגה

אפשר לראות

שחור

או

לבן.