במראה


ואם במראה אראה כתמים

אקח מכחול ואכסה.

אכסה בפשטות

אכסה בשלווה

אכתוב מילים

על הכתמים

המכוסים.

אכתוב מילים,

מילות אהבה

מילות נחמה.

וכשאקרא את המילים

אחייך אל המראה

המכוסה.

אחייך ואמחק

אמחק, אמחק,

פוף...

נעלם

נגוז.

ועכשיו אסתכל

שוב.