בסוף


בסוף כל הפעילות

יושב לו אדם

על סלע לבן

ומדמיין עצמו עף

עף, טס, מתעופף

מרחף, דואה

נוגע לא נוגע

יודע לא יודע

שומע לא שומע

אבל כל הזמן

רואה.