מרחב פתוח


מצאה עצמה במרחב פתוח

בניינים פזורים בשטח

וחול

וים כחול מלטף,

שקט.

חשבה שלפי כל הסימנים היא נמצאת בתל אביב,

אבל ראתה את ירושלים מעבר לים ולא הבינה איך זה יכול להיות.

ניסתה לעמוד על קצות אצבעותיה ולראות מעבר.

בצד שמאל בניינים גבוהים מסודרים,

החליטה שזו רמת אביב

והנה מהעבר השני ראתה את רידינג...

קצת קרוב מדי

אבל היא התחילה לצעוד לשם במרץ,

אם זה רידינג,

אז עוד מעט דיזנגוף,

ואחר כך ימינה ושמאלה והביתה.

רק ירושלים שם באופק הטרידה אותה.

היא הסתובבה לשם שוב ולא הצליחה לראות את ירושלים

משהו הסתיר.

ואז ראתה

חזית של כנסיה גותית.

פריז 1993