מקופלת


שכבה מקופלת על הספה וישנה.

שמעה מפתח בדלת

הדלת נפתחה

סובבה את הראש לדלת

וראתה את א'.

א' הלכה למטבח ובהתה בסירים

ואז אמרה

שהיא לא מבינה

למה יש כותנה

בסיר

של תפוחי האדמה.

למה כותנה

עם תפוחי אדמה?

היא

לא ידעה

מה לענות.

 

1992פריז