קו


קו אמצע

שיווי משקל

משקל ארעי

משקל מכורח

הכוח המושך.

משקל שווה

לא שונה, לא זהה.

משקל עודף

מפר

איזון

משנה את המפה

מזיז גבולות

גם אם אנחנו רק משקל עודף

עדיין, זה תופס מקום.

 

 

בארץ חלופית

במקום לא ידוע

השמש והירח

זורחים

בו זמנית.