אחרי


אחרי האור

אחרי הדיבור

אחרי החיבוק

אחרי הנשיקות

אחרי החיוכים

אחרי הברכות

אחרי האיחולים

אחרי המחמאות

אחרי הריגושים

אחרי ההתרגשות

אחרי הזרקורים

אחרי השיחות

אחרי העמידות

אחרי השמלות

אחרי כיבוי האורות

נותרת

ציפייה.