עולם


מעבר לסורגים

מתרחש עולם.

ככר עם נדנדות

עצים וספסלים

נשים ועגלות

ילדים רצים

כדור מתגלגל.

מהצד השני של הסורגים

מתרחש עולם

שם עומדת דמות

מתבוננת

מתבוננת החוצה

מתבוננת מסביבה

עוצמת עיניים.

מאחורי העפעפיים

מתרחש עולם

מילים מרצדות

מסתדרות בשורות

שורות ארוכות

בלתי נגמרות,

הן זוחלות בשורה

בשתי שורות

בשלוש שורות

בטור.

כשהעיניים נפקחות

השורות מתפזרות

המילים מתעופפות

נשאר שריד.

שריד מעיד

והשריד שותק.