תרשים של מפה


תרשים של מפה

זו גברת בפרופיל

חזה גבוה

מותן צרה

על קצות של אצבעות.

גברת גאוותנית

גברת שאפתנית

גברת יומרנית,

בגב זקוף

בחזה זקור,

גבוהה,

עומדת

על קצה,

של אצבע

אחת.