שטח מעבר


מן הגלוי אל הנסתר וחוזר חלילה

 

מן החלול אל הנסגר ולא חוזר

 

מן הנרמז אל המוסתר ונעלם

 

מן הבהול אל הנקרא בקריאת שווא

 

מן הכותב אל הקורא בלית ברירה

 

מן האומר אל הנטמן וצף ועולה

 

מן האמור אל הציור ונשאר