המילים


המילים רודפות אותי,

אבל זה לא משהו

שאני רוצה לכתוב

זה לא פוליטקלי קורקט.

אך עדיין בלילה

כשאני ישנה

משפטים ארוכים מתנסחים בראשי

מתהווים ורוקמים סיפור עצמאי

סיפור שאני לא זוכרת בקומי,

רק את תחושת עונג ההתנסחות

של התעמלות הלילה

של מוחי

התאב למילים

החומד משפטים,

אני זוכרת

בכל רמ"ח איברי

הלאים.