לעמוד


לעמוד על צוק

להסתכל למטה.

לעמוד ליד הצוק

להסתכל עליו

איזה מקום

נוח יותר?