מה בעולם הזה


אקדחים, יריות,

צעקות, ריצות,

מה בעולם הזה

יכול להיות

כל כך חשוב בשביל

להרוג

בשביל לחסל

בשביל לקטול

בשביל להכחיד

בשביל להשמיד.

אקדחים. יריות.

צעקות. ריצות.

בני אדם

ובני אדם

ובני אדם

ובני אדם

וכולם טפשים.