כשתלכי


כשתלכי אל המקום

ממנו לא תוכלי לשוב,

אארוג אלייך.

אכתוב לך בליבי

מכתבים ארוכים

לא, אכתוב לך בליבי

הצהרות

ארוכות

מתמשכות.

לא תהייה לי תמונה שלך

לכן

אצייר את פנייך

על נייר לבן

אצבע אותם בשקט

אצבע אותם ברוך

אלחש סיפורים

סיפורים מרגיעים.

כשתלכי

אני אשאר

ואדע

כי

עלי

להמשיך.