רווח


שעטתי קדימה

רגליי רחוקות

מרווח הריצה

שערי מתנפנף

לכיוון הנגדי

ופני אל הקו החוסם.