תמונה


צינור נעוץ בתוך ערמת חול ואבנים

מזדקר

מול בית מתמוטט בצהובים וכחולים.

הנה שלד חשוף צינורות

עם שאריות של בטון,

ובצד,

פתאום,

אדנית עם גרניום

טרי.

חדש.

 

פריז 1993