באדום


על קיר קדמי של בית

שלא נשאר ממנו כלום

חוץ

מרסיסים

מגובבים,

מתנוססת

כתובת

באדום:

חניה פרטית

 

פריז 1993