לצלול ולדלות


הם עמדו קרוב לביצה

בחור אחד שדמה ל-ו'

הלך לחפש מישהו בתוך הביצה

הוא צלל פנימה שוב ושוב

באומץ רב

ושוב ושוב שלה מישהו

אבל לא את מי שחיפש.

הצטברו גופות.

הביצה הייתה מלאה בהן.

ההוא המשיך לצלול ולדלות

אבל לא את מי שהוא מחפש.

ת' הסתכלה.

 

פריז, 1992