ברחובות


ת' הלכה ברחובות

פונה מן האחד אל האחר

רגליה כמה מטרים

מעל האדמה

והיא

כמהלכת

במסדרונות זיכרון.

 

פריז 1993