לישון בשקט


בין מחיצה תלויה אחת לאחרת

אני נושמת עמוק

אצבעי משוטטת

על הכתוב

חשה חידודים ובליטות.

בדרך הביתה

חשבתי שהיום

אקרא את הספר

כולו

מתחילתו ועד סופו

וכשאסגור את הספר

אוכל

לישון בשקט