סגר


סגר סרג גרס

בין שיניו

מילים שורקות

מילים מחודדות

חודן נוצץ

ננעץ בסוגרים

נדחף בין הסוגריים

פורץ את הסורגים

ואז יושב בנחת וסורג סוודר

לולאה – לולאה

מילה – מילה

הסריגה מתמשכת

לתוך זמן סגור

בסוגריים פנימיים

בסוגריים פרטיים

בסוגריים אישיים.

ואז, כשהסוודר סרוג וגמור

נסגר הסיפור

נגמר הדיבור.

נותרת ממנו

גרסה אחת

סגורה בתוך ספר

ומחכה

להיפתח.