ספרות ואמנות


אבא אמנות

אימא ספרות

או להיפך

אימא אמנות

אבא ספרות

אביבית ילדה

ילדה דולה

דולה ושואבת

דולה אותיות / דולה קווים.

דולה צורות / דולה כתמים

סופגת שחור

שוחה בצבעים

שומעת לבן

משחקת במילים

אוהבת ספרים

מגדלת ציורים

אבא אמנות

אימא ספרות

או להיפך

והדלי מלא.