קול קורא


פוער פה

משמיע קול

קול קורא

קול כותב

קורא את עצמו,

בלחש.

פוצה פה

משמיע קול,

קול תולש

בשקט,

בשקט,

אבל חזק.