גלגל


חישוק, גלגל מתגלגל

 

בשביל

בדרך.

בדרך לאן?

שני גלגלים, שלושה, שישה

רצים, ממהרים

לא משתהים

דוהרים

ובדרך חורטים,

מטביעים, פוצעים

חוט או חבל מחבר אותם לרגע

מחבר, מטלטל, מתנתק

ולמטה הגדר

הגדר שותקת

היא יודעת מה יקרה.