יש


בריחוף קל

 

כתלוי על בלימה בין שמיים וארץ.

 

תפוס באוויר,

 

לא נופל, לא נוסק,

 

נמצא,

 

נוכח.

 

לא מכריז:

 

אני פה,

 

לא דוחף, לא צועק,

 

נוכח.

 

נוכחות שקטה

 

נוכחות רואה

 

נוכחות נמצאת.

 

בין הטיפות למילים,

 

תפוס באוויר,

 

נמצא.