לגור בסוגריים


כשגרתי בתוך סוגריים ישנתי פחות.

 

זה לא נורא, אפשר לחיות עייפים.

 

כשגרתי בתוך סוגריים חלמתי יותר

 

בחלומות לא יצאתי החוצה,

 

החלומות היו סגורים.

 

כשגרתי בתוך סוגריים נשמתי פחות.

 

זה לא נורא, אפשר לחיות בלי לנשום לגמרי.

 

כשגרתי בתוך סוגריים שרתי פחות.

 

זה לא נורא, אפשר לחיות בלי קול.

 

כשגרנו בתוך סוגריים, לי לא היה מקום.

 

המקום היה רחוק

 

ממני,

 

שם.

 

 

גל

 

גל גדול מתקדם אליה לאט.

 

לאט.

 

לאט.

 

היא עומדת ומסתכלת,

 

להישאר או להתכופף?

 

לסובב את הגב ולרוץ,

 

כן, לרוץ,

 

היא רצה, הגל אחריה,

 

דוהר מהר, מהר,

 

היא נעמדת ומסתכלת,

 

הגל

 

מתקדם

 

אליה

 

לאט.

 

לאט.

 

היא עוצמת את העיניים.