לסמן את הקו


לסמן את הקו

שוב ושוב ובכל פעם אחרת

הקו חמקמק

לפעמים הוא ממאן להסתמן

ולפעמים הוא קורע את הדף

מסמנים את הקו

קו הגורל

הקו שיקבע

הקו שיגדיר

הקו שישאיר,

בחוץ.