נדודים


ובנדודי ידעתי כי מקום אחד יש

ובהגיעי אל המקום אדע לעצור,

להניח את עצמותי

להשאיר מאחורי את אשר נפל, נשר, הותר.

וינדוד ויקום וילך ויחזור

ובהולכו הותיר

ובחוזרו השאיר

יותר, שאר, נשר

IT'S TRUE!