דיוקן


דיוקן הקורא

הקורא הכותב,

כותב ונבהל,

נבהל ממה שנכתב,

ממה שייקרא,

ייקרא על ידי קוראים,

קוראים שאולי כותבים...

נבהל,

כן נבהל.

אך הכותב המצייר,

אולי יכול הוא לתאר את הסיפור,

מבלי לספרו?