עור – מעבר


דרך העור

אפשר לראות

מילים מסתתרות.

אם יבקעו החוצה

יקרע העור,

קודם הוא ייסדק

אחר כך יתפח

ואז יקרע

והמילה תצא.

ואם העור–מעבר, יישאר פתוח

יצאו עוד ועוד מילים

יימלטו החוצה בריצה

בשעטה,

יהיה רעש ויזואלי

כי

המילים שחורות.

והכול

יעשה

בדממה.