קו רץ


קו רץ במרחב, רץ, רץ, מסתחרר, חוזר, מתעקב, מתעגל, מתכרבל, משתולל, מספר, מסמן, מגדיר, תוחם, חותם.

מה הוא חותם? הוא חותם נוכחות.

נמתח, מסתובב, מתפתל, מחבר, קושר, מסובב, מלפף, ושוב רץ חופשי,

מחפש את המקום,

את הדבר,

את המילה,

שיקבלו אותו, שיתמסרו לו, שיתמזגו בו, שיתקיימו בו.

והמקום הוא ארעי, והקישור קצת רופף, והחיבור תלוי על בלימה,

מתגרה בסכנות, חשוף, מתריס,

מתריס בשבריריותו שהופכת למוקד של כוח.

הכוח שבנוכחות למרות.

וזה מה שהקו רוצה לומר

יש.

פה.

גם אם ארעי, יש.

גם אם רופף, יש.

גם אם שברירי, יש. ופה.

כך, ליפופים, פיתולים, התמתחויות, זרימות והפסקות, קושרים קשרים, מהדקים חיבורים, מקשרים הפרדות, מחברים קצוות,

ונחתמים