• 1
  אשה וילד 2, 2009, טכניקה מעורבת על בד, 70X100, אוסף פרטי, ישראל
 • 2
  אשה וילד 3, 2009, טכניקה מעורבת על בד, 70X100, אוסף פרטי, ישראל
 • 3
  אשה וילד 8, 2009, טכניקה מעורבת על בד, 25X25
 • 4
  אשה וילד 6, 2009, טכניקה מעורבת על בד, 40X40
 • 5
  אשה וילד 9, 2009,טכניקה מעורבתעל בד, 25X25
 • 6
  בדרך מס.4, 2010-2011 , טכניקה מעורבת על בד, 73X100, אוסף פרטי, תל אביב
 • 7
  בדרך מס.6, 2011, טכניקה מעורבת על בד, 50X60, אוסף חוזה מוגרבי, ארה"ב
 • 8
  בדרך מס.7, 2012, טכניקה מעורבת על בד,, 60X80, אוסף חוזה מוגרבי, ארה"ב
 • 9
  דיוקן מס. 4., 2011, עט לביד, טיפקס, פרחים וזרדים בנייר משי, 60X80
 • 10
  דיוקן מס.7. 2010, טכניקה מעורבת על בד, 40X40
 • 11
  דיוקן מס 5., 2011, עט לביד, טיפקס וזרדים בנייר משי, 60X80
 • 12
  מפה מס.11, PE - PO) 2009-2014), אבקת שיש, חול, דיו, עט לביד ועפרון על נייר, 25X35
 • 13
  מפה מס.7, MA PO) 2009-2014) , אבקת שיש, דיו ועט לביד על נייר, 25X35
 • 14
  מפה מס.12, MI, MA) 2009-2014), חול, דיו ועפרון על נייר, 25X35
 • 15
  מפה מס.6, אוכלת יושביה, 2009-2014, דיו, אקריליק, עט לביד ועפרון על נייר, 25X35
 • 16
  מפה מס.2, 2009, דיו על נייר, 25X35
 • 17
  מפה מס.4, MI PO) 2009-2014), אבקת שיש, חול, דיו, עט לביד ועפרון על נייר, 25X35