• 1
  קווים מס. 5, 2011, עפרון, פסטל שמן, עט לביד, ופחם על נייר 70X50
 • 2
  הסתעפות 2, גרפיט על נייר, 2011, 28X22
 • 3
  הסתעפות 4, גרפיט על נייר, 2011, 28X22
 • 4
  הסתעפות 5, גרפיט על נייר, 2011, 28X22
 • 5
  קווים מס. 2, 2011, עפרון, פסטל שמן, עט לביד, ופחם על נייר 70X50
 • 6
  קווים, 2011, עפרון, פסטל שמן, עט לביד, ופחם על נייר 70X50
 • 7
  הסתעפות 12, גרפיט על נייר, 2011, 28X22
 • 8
  קווים מס. 3, 2011, עפרון, פסטל שמן, עט לביד, ופחם על נייר 70X50
 • 9
  הסתעפות 10, גרפיט על נייר, 2011, 28X22