• 1
  ספריות 1 - טשרניחובסקי בכחול, 97X130, 2003, אוסף פרטי פריז
 • 2
  ספריות 5 – לשאוב משפט, 2006, טכניקה מעורבת על בד, 130X89
 • 3
  ספריות 4 – מטמורפוזה, 2006, טכניקה מעורבת על בד, 130X89
 • 4
  ספריות 6 - מחול הספרים, 2007, טכניקה מעורבת על בד, 89X130, אוסף פרטי, ישראל
 • 5
  נמצא, 2013, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 90X90
 • 6
  זרם ספריה, 2012, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 160X120, אוסף פרטי קנדה
 • 7
  שטיח מילים, 2002, מדיה מעורבת על נייר, 32X27
 • 8
  מדפי ספרים, 2002, מדיה מעורבת על נייר, 32X27
 • 9
  בין המילים, 2003 65X50, אוסף פרטי, פריז
 • 10
  טקסט, 2012, טכניקה מעורבת על בד, 130X97 אוסף פרטי, ישראל
 • 11
  לקרוא, 2003, טכניקה מעורבת על קרטון, 70X60
 • 12
  מפה על גלגלים, 50X65 ,טכניקה מעורבת על בד, 2004, אוסף בנק לאומי לישראל
 • 13
  יותר ברושים באופק, 2003, טכניקה מעורבת על קרטון, 60X100
 • 14
  בתים 2, 2004, טכניקה מעורבת על נייר, 50X65
 • 15
  בתים 6, 2004, טכניקה מעורבת על נייר, 50X65
 • 16
  בתים, 2004, טכניקה מעורבת על נייר, 50X65
 • 17
  גגות 3, מדיה מעורבת על בד, 70X100
 • 18
  גגות, מדיה מעורבת על בד, 70X100