• 1
  אבגדהו, 1992, צילום זירוקס של צילום, נייר פרגמנט, עיפרון, 40X30
 • 2
  סעפצק, 1992, צילום זירוקס של צילום, נייר פרגמנט, עיפרון, 40X30
 • 3
  זחטי, 1992, צילום זירוקס של צילום, נייר פרגמנט, עיפרון, 40X30
 • 4
  כלמן, 1992, צילום זירוקס של צילום, נייר פרגמנט, עיפרון, 40X30
 • 5
  ז-ח-ט-י!, 1992, צילום זירוקס של צילום, נייר פרגמנט, עיפרון, 40X30