• 1
  הולכת וחוזרת, 2018, שמן על בד, 80X90
 • 2
  בת הים הגדולה, 2018, שמן על בד, 80X100
 • 3
  הסתבכות ויופי, 2017, שמן על בד, דיפטיכון, 140X100
 • 4
  לא אחר כך, 2017-18, שמן וטכניקה מעורבת על בד, 100X160
 • 5
  או סיפור, 2017-18, שמן וטכניקה מעורבת על בד, 100X80
 • 6
  'סוזאנה והזקנים', 2017-18, שמן על בד, 100X160
 • 7
  חזרות, 2018, שמן וטכניקה מעורבת על בד, 120X80
 • 8
 • 9
  זכר-נקבה, 2016, טכניקה מעורבת ושמן על בד, 80X90
 • 10
  ניצחון קדוש, 2017, שמן על בד, 80X100
 • 11
  נקודת מבט, 2016,שמן וטכניקה מעורבת עלבד, 80X180
 • 12
  SENNOD TNATE, 2018, שמן על בד, 130X100
 • 13
  זר, 2017-18 , שמן על בד, 90X80
 • 14
  בית 7, 2017, שמן על בד, 50X40
 • 15
  בית 2, 2016, שמן על בד, 40X40
 • 16
  גשמיות, 2016, טכניקה מעורבת ושמן על בד, 120X80