• 1
  היבלעות, טכניקה מעורבת על בד, 100X120 ,2022
 • 2
  שורשי אוויר, 2022, טכניקה מעורבת על בד, 120X100
 • 3
  סדק גדול, 2022, טכניקה מעורבת על בד, 120X100
 • 4
  סירה ופרח, 2023, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 5
  פרח וסירה, 2023, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 6
  הסרה, 2023, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 7
  סירה, 2023, טכניקה מעורבת על בד, 70X90
 • 8