• 1
  תרזה 6, 2018, מדיה דיגיטלית וידנית על עץ לבוד, 65X50
 • 2
  תרזה 3, 2018, מדיה דיגיטלית וידנית על עץ לבוד, 65X50
 • 3
  תרזה 5, 2018, מדיה דיגיטלית וידנית על עץ לבוד, 65X50
 • 4
  תרזה, 2018, מדיה דיגיטלית וידנית על עץ לבוד, 65X50
 • 5
  אז מה, 2018, מדיה מעורבת על נייר, 70X100
 • 6
  סופג זהויות, 2018, שמן ומדיה מעורבת על בד, 110X140
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10