• 1
  הפוגה, 2012, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 130X89 אוסף פרטי, תל אביב
 • 2
  רעד, 2013, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 160X120 אוסף פרטי, תל אביב
 • 3
  סירה, 2011, טכניקה מעורבת על בד, 200X180 אוסף פרטי, תל אביב
 • 4
  לוחות, 2013, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 150X113
 • 5
  חורטים, 2013, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 120X80 אוסף פרטי, תל אביב
 • 6
  כל המרסל שבעולם, 2013, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 160X120 אוסף פרטי, תל אביב
 • 7
  התכווצות, 2013, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 160X120 אוסף פרטי, תל אביב
 • 8
  עורגת על הרווח שבין החיים למוות, 2013, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 160X120 אוסף פרטי, תל אביב
 • 9
  שבר, 2013, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 160X120
 • 10
  תפוס באוויר, 2013, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 120X80 אוסף פרטי, תל אביב
 • 11
  זרמים, 2011, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 254X75 אוסף פרטי, קנדה
 • 12
  הולך וקטן, 2013, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 160X120