• 1
  סף התפרקות, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 2
  מדע החופש, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 3
  רעידה חזקה, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 4
  קריסה והתרוממות, 2020, אקריליק על בד, 120X100
 • 5
  התפרקות, 2020, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 6
  רעידות קטנות, 2020, אקריליק על בד, 120X100
 • 7
  קריסות, 2021, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 8
  פירוק, 2021, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 9
  השתברות, 2021, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 10
  שאיפה להשתחררות, 2021, טכניקה מעורבת על בד, 120X100
 • 11
  מערבולת, 2021, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 12
 • 13
 • 14