• 1
  סף התפרקות 2, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 2
  מדע החופש, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 3
  רעידה חזקה, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 4
  קריסה והתרוממות, 2020, אקריליק על בד, 120X100
 • 5
  קריסות, 2021, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 110X110
 • 6
  השתברות, 2021, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 7
  סוף העולם (?), 2021, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 8
  התרחשות מפרקת, 2021, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 9
  אזור שבירה, 2021-22, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 10
  שוליים חדשים, 2021, טכניקה מעורבת על בד, 100X120
 • 11
  סף התפרקות, 2021, טכניקה מעורבת על בד, 100X240
 • 12
  התפרקות, 2020, טכניקה מעורבת על בד, דיפטיכון, 100X240
 • 13
  ערעור מבנים, 2020, טכניקה מעורבת על עץ לבוד, 220X220