• 1
  פרחים, 2018, שמן וטכניקה מעורבת על בד, 130X90אוסף פרטי תל אביב
 • 2
  מרחב פתוח, 2018, טכניקה מעורבת על בד, 95X135 אוסף פרטי תל אביב
 • 3
  שערות ופרחים, 2018, שמן וטכניקה מעורבת על בד, 120X80
 • 4
  ללקט שרידים, 2018, שמן על בד, 130X100
 • 5
  איים של שקט מפוספס, 2018, שמן על בד, 130X90 אוסף פרטי תל אביב
 • 6
  זר, 2018, שמן על בד, 80X100
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
  פרח מילים, 2018
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20