• 1
  מרחב פתוח, 2018, טכניקה מעורבת על בד, 95X135 אוסף פרטי תל אביב
 • 2
  פרחים, 2018, שמן וטכניקה מעורבת על בד, 130X90אוסף פרטי תל אביב
 • 3
  איים של שקט מפוספס, 2018, שמן על בד, 130X90 אוסף פרטי תל אביב
 • 4
 • 5
  נוכחות רואה, 2018, שמן על בד, 100X80-
 • 6
  קשורים למקום, 2018, קולאז' על עץ לבוד, 40X30
 • 7
  סדקים, 2018, קולאז' על עץ לבוד, 40X30
 • 8
 • 9
  ממרחק, 2017, פסטל שמן ועט לביד על עץ לבוד, 15X19
 • 10
 • 11
  קיר תחקירי, 2018
 • 12
 • 13
  פרח מילים, 2018
 • 14