• 1
 • 2
  לא אחר כך, 2017-18, שמן וטכניקה מעורבת על בד, 100X80
 • 3
  'סוזאנה והזקנים', 2017-18, שמן על בד, 100X80
 • 4
  מה זה סגנון אמנותי, 2016, עט לביד על דף רדי מייד, 30X21
 • 5
  הו מינה-הו ליזה, 2016, עט לביד על דף רדי מייד, 30X21
 • 6
  מדוע היצירה הבאה הפכה למודל ודוגמא, 2016, עט לביד על דף רדי מייד, 30X21
 • 7
  בית 2, 2016, שמן על בד, 40X40
 • 8
  בית 3, 2016, שמן על בד, 40X30
 • 9
  בית 7, 2017, שמן על בד, 50X40
 • 10
  או סיפור, 2017-18, שמן וטכניקה מעורבת על בד, 100X80
 • 11
  אירוע, 2017, שמן על בד, 80X100
 • 12
  אמרתי ולא אמרתי, 2017-18, שמן וטכניקה מעורבת על בד, 100X80
 • 13
  מראה, 2017, שמן על בד, 90X120
 • 14
  תהליך דינמי, 2017, שמן וטכניקה מעורבת על בד, 90X120
 • 15
  ניצחון קדוש, 2017, שמן על בד, 80X100
 • 16
  מבנה קרקע, 2017, שמן על בד, 100X120
 • 17
  מישור השינוי, 2017, שמן על בד, 100X120
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24